T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE - Büyükçekmece Halk Eğitimi Merkezi

Ortaokul Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme İçin Yapılması Gereken İşlemler

 

2015-2016 YILI III. DÖNEM SINAVI 26 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE YAPILACAKTIR

9  II. DÖNEM SINAVI 20.03.2016
10

 III. Dönem Yeni Kayıtların başlaması

18.04.2016
11  II. Dönem Sınav Sonuçlarının yayınlanması 25.04.2016
12  III. Dönem Kayıt Yenilemelerin başlaması 25.04.2016
13  III. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenilemelerin bitirilmesi 13.05.2016
14  III. Dönem Sınavı 12.06.2016
15    
     

1 ) AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU KAYIT EVRAKLARINA İLİŞKİN İŞLEMLER

1.1. Kayıt Kabul Koşulları:
1. Örgün Eğitim Kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşından gün alanlar. Ancak; özel eğitime muhtaç , tutuklu hükümlü, ıslah evindekiler ve bir yıldan fazla süreli kamu görevlisi ebeveynine bağlı olarak yurt dışına çıkmak zorunda kalanlarda yaş sınırı aranmaz.
2. İlkokul mezunları ve 4. sınıfı bitirenler,
3. İlköğretim ya da ortaokullarının 5., 6., 7. veya 8. sınıfından ayrılanlar,
4. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
5. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
6. Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar.

1.2. Kayıt Ücreti:
1. Yeni kayıt yaptıracak adaylar Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası’nın herhangi bir şubesine adı-soyadı ve TC Kimlik numaralarını bildirerek 30,00 (On) TL kayıt ücreti yatıracaklardır.
2. Ayrıca adaylar kaydı alan Halk Eğitim Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüklerinin vereceği hesaba da 10,00 (beş) TL yatıracaklardır.
3. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29.05.1998 gün ve 1998/1 sayılı genelgesi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve Terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile çocuklarından ve bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sistemdeki özel durumu alanında “Şehit birinci derece yakını veya gazi, eş ve çocukları” ifadesi seçilecektir.
4. Mahkemelerce, 5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında “Eğitim tedbiri” konulan adaylardan da kayıt ücreti talep edilmeyecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sistemdeki özel durumu alanında “Eğitim tedbiri” ifadesi seçilecektir.
5. Açık Öğretim Ortaokulu´na kayıt başvuru işlemleri sırasında; yanlış hesaba ücret yatırma, çift ücret yatırma, kayıt iptali vb. gibi nedenlerle yatırılan ücretler iade edilmez.

1.3. Öğrenim Belgesi:
1. Kayıt için öğrenim belgesinin aslı olacaktır. Bu belgenin asıl olup olmadığı kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüklerinde ki görevlilerce kontrol edilecek, asıl olmayan hiçbir öğrenim belgesi kabul edilmeyecektir.
2. Öğrenim belgesinin aslını kaybedenler ise, en son ayrıldıkları okullarından alacakları “kayıt örneği” belgelerinin aslı ile kayıt olabileceklerdir.
3. Okunamayan, silinti ve kazıntı yapılmış, imzasız veya mühürsüz öğrenim belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.
4. İlköğretim okulları ve ortaokulların ara sınıflarından ayrılarak başvuran öğrenci adaylarının, not dökümleri veya yılsonu başarı puanlarının öğrenim belgelerinde bulunması gerekmektedir. Bulunmaması durumunda yılsonu notlarını yada yılsonu ortalamasını gösteren ek bir belgenin istenmesi gerekmektedir.
5. Yurt dışından alınan öğrenim belgelerinin kabul edilmesi için İl Millî Eğitim Müdürlüklerince denkliğinin yapılmış olması gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilerden ayrıca not dökümü istenmeyecektir.
6. 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki eğitim kanunu kapsamında alınan; Kalfalık,ustalık veya usta öğreticilik belgelerinden herhangi birine sahip olanlar 6. Sınıftan muaf olurlar. İlgili belgenin fotokopisi Öğrenci bürosunca aslı gibidir şeklinde onaylanarak öğrenci dosyasına konulacaktır. (Bu belgelerin asılları öğrencide kalacaktır.) Esnaf dernekleri ve federasyonlar tarafından verilen belgeler geçersizdir.
7. Açık Öğretim Ortaokulu´ndan öğrenim belgesi (tasdikname) ile ayrılmış olan öğrenciler için yeni kayıt yerine kayıt yenileme işlemi yapılır.

1.4. Fotoğraf:
Adaya ait son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş 4,5 x 6 ebatlarında, tanınmasına engel teşkil etmeyen 1 adet renkli vesikalık fotoğraf alınacaktır.

1.5. Öğrenci Dosyası:
Kayıt evraklarının içine konacağı zarftır. Kayıt bitiminde alınacak rapor zarf üzerine yazdırılacak veya A4 kağıda çıktı alınarak zarf üzerine yapıştırılacaktır.

1.6. Kayıt Evraklarının Öğrenci Bürolarındaki Görevli Tarafından Teslim Alınması:
Öğrenci dosya içerisinde bulunması gereken belgeler:
1. Öğrenim belgesinin aslı.
2. Bir adet fotoğraf.
3. Varsa Kalfalık, Ustalık Veya Usta Öğreticilik Belgesinin onaylı fotokopisi.
4. Varsa Özürlü Sağlık Kurul Raporunun onaylı fotokopisi
5. Varsa Ücret Muafiyet Belgesinin onaylı fotokopisi
6. Ad, soyad, doğum tarihi vb değişiklik olması durumunda mahkeme kararının onaylı fotokopisi
7. Kesin Kayıt Form çıktısı.
Internet üzerinden yapılan kayıt işleminden sonra alınacak iki nüsha Kesin Kayıt Formu çıktısı, bilgilerin öğrenciye teyit ettirilmesinden sonra bir nüshası öğrenciye verilecek, diğer nüshası da öğrencinin dosyasına konulacaktır. (Özellikle atandığı sınıf, seçilen yabancı dil, adres, telefon, sınava giriş yeri bilgileri ve kalfalık-ustalık belgesinin olup olmadığını öğrenciye teyit ettirilecektir.)

1.7. Arşiv Numarası:
Öğrenci kaydı tamamlandığında sistem tarafından verilecek olan numaradır. Dosya arşivleme işlemi buna göre yapılacaktır.

1.8. Ders Seçme:
Bir öğrenci bulunduğu sınıftaki derslerin yanında bir üst sınıftan en fazla dört ders seçerek sınava girer. Eğer öğrenci üst sınıftan ders seçimi yapmazsa dersler sistem tarafından seçilir.

1.9. Kayıttan Vazgeçmek:
Kesin kaydı yapılan ve sistemde aktif hale gelen öğrencinin kayıttan vazgeçmesi halinde başvuru esnasında verdiği belgeler kendisine iade edilemez. Bunun yerine Ek1 Öğrenim Belgesi (Tasdikname) düzenlenerek verilir.

1.10. Kayıta İtiraz:
Durumlarına itiraz eden ve kayıtlarının düzeltilmesini isteyen öğrenciler; varsa belgeleriyle birlikte öğrenci bürolarına başvururlar. Öğrenci bürosu öğrenciden gelen belgeye göre gerekli düzeltmeleri yapar. Ancak; yapılacak düzeltmeler ilgili öğretim döneminin sınav kütüğünün kesinleşmesinden sonra yapılamaz.

1.11. Adres ve Sınav Merkezi Değişikliği:
Kaydını yaptırdıktan sonra adresinde zorunlu değişiklik olanların, sınav takviminde belirtilen süreler içerisinde adres güncelleme ve sınav giriş yeri belirleme işlemi öğrenci bürolarınca yapılacaktır.

 

1. Kayıt Yenileme Ücreti:
Kayıt yenileme ücreti 30 (ON)TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücret Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası´nın herhangi bir şubesine T.C.Kimlik numarası bildirilerek yatırılacaktır. Ayrıca Kayıt Yenileme işlemini gerçekleştireceği Halk Eğitim Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkez Müdürlükleri hesabına 5 (BEŞ) TL yatıracaklardır. "Kayıt Ücreti " yatıran öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkez Müdürlüklerine giderek kayıt yenileme işlemini yaptıracaklardır. Kayıt yenileme işlemi esnasında öğrenci bürosu, öğrencinin: T.C. Kimlik numarasını, Sınav İli-İlçesi bilgilerini, Adres ve telefon bilgilerini kontrol ederek değişiklik varsa güncelleyecektir. Kayıt yenileme işleminde, yanlış hesaba ücret yatırma veya çift ücret yatırma durumlarında ücretler geri iade edilmeyecektir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 04.04.2016 - Güncelleme: 27.06.2016 13:06 - Görüntülenme: 969
  Beğen | 0  kişi beğendi